📢 ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) วันที่ 2 มกราคม 2564

📍 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำหนดการจัดโครงการอบรมผู้นำนักกิจกรรมต้นแบบ (SOS) ครั้งที่ 17 ขึ้นในวันที่ 8 – 10 มกราคม พ.ศ. 2564 นั้น ทางองค์การนิสิตฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นระลอกใหม่และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอเลื่อนการจัดโครงการออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีกครั้ง


0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *