“ไหลธารา ล่องแสงไฟ สู่ความวิไล ศรีนครินทร์”

ระเบียบการผู้เข้าประกวดเมธาวีศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2564

คุณสมบัติ

            1 ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนิสิตที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น และไม่อยู่ในสถานะพักเรียน

            2 แต่ละคณะ / วิทยาลัย สามารถส่งผู้เข้าประกวดเมธาวีศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจำปี 2564 ได้มากกว่า 1 คน

           3 ไม่จำกัดเพศ และชั้นปี

            4 ผู้เข้าประกวดจะต้องมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

           5 ผู้เข้าประกวดต้องไม่มีความประพฤติ หรือประวัติที่ไม่เหมาะสมทั้งก่อนและหลังการประกวด
อันจะมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

            6 หากผู้เข้าประกวดเป็นศิลปิน นักแสดง ที่มีการเซ็นสัญญากับสังกัดต่าง ๆ ต้องได้รับการยินยอมจากต้นสังกัดของผู้เข้าประกวดเอง

            7 ผู้เข้าประกวดต้องให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมกับกองประกวดฯ และองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยความเต็มใจทั้งก่อนและหลังการประกวด

            8 ผู้เข้าประกวดจะต้องไม่เคยผ่านการประกวดของกองประกวดเมธาวีศรีนครินทร์ ประจำปี 2563 มาก่อน

ใบสมัครผู้เข้าประกวดสามารถ ดาวน์โหลดได้ ที่นี่


0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *