สถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุด (อัพเดตทุก 11.30 น.)

+985

ผู้ป่วยรายใหม่

33,610

ผู้ป่วยสะสม

28,248

รักษาหายแล้ว

97

เสียชีวิต

ตัวเลขผู้ติดเชื้อวันที่ 12 เมษายน 2564

ตัวเลขย้อนหลังทั้งหมดคลิก

อัพเดตสถานการณ์ #COVID19 จาก Social