สถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุด (อัพเดตทุก 11.30 น.)

+1,871

ผู้ป่วยรายใหม่

63,570

ผู้ป่วยสะสม

35,394

รักษาหายแล้ว

188

เสียชีวิต

ตัวเลขผู้ติดเชื้อวันที่ 29 เมษายน 2564

ตัวเลขย้อนหลังทั้งหมดคลิก

อัพเดตสถานการณ์ #COVID19 จาก Social