รายชื่อนิสิต รหัส 63 ที่จะไม่ได้รับบัตรประจำตัวนิสิตในวันที่ 14 และ 18 สิงหาคม 2563 นี้ เนื่องจากทางงานทะเบียนฯ ยังไม่ได้รับไฟล์ภาพ จะได้รับบัตรประจำตัวนิสิตอีกครั้งวันที่ 15 ตุลาคม 2563

สำหรับนิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ยังไม่ส่งรูปนิสิตให้รีบดำเนินการส่งรูปนิสิตก่อน วันที่ 15 กันยายน 2563

ทาง E-mail
chonthichar@g.swu.ac.th (คณะบริหารธุรกิจ คณะวัฒนธรรมฯ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์)
titraporn@g.swu.ac.th (คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติฯ)
pitchapa@g.swu.ac.th (คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์)
ramitas@g.swu.ac.th (คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ)
tawaporn@g.swu.ac.th (คณะพลศึกษา วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีฯ)
swu911@gmail.com (คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์)
kritt0899@gmail.com (คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะพยาบาลศาสตร์)
mn_mn32@outlook.com (คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์)
*แจ้ง เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ นามสกุล คณะ สาขาวิชา*
หากมีข้อสังสัยสอบถามที่ โทร. 02-258-4196 02-649-5720


0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *