รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อล่าสุด

0
ผู้ป่วยรายใหม่
0
ผู้ป่วยสะสม
0
รักษาหายแล้ว
0
เสียชีวิต

ประกาศที่สำคัญและเป็นทางการจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019