ประกาศเลื่อนการจัดโครงการอบรมผู้นำนักกิจกรรมต้นแบบครั้งที่ 17

 องค์การนิสิต มศว ขอเลื่อนการจัดโครงการอบรมผู้นำนักกิจกรรมต้นแบบ (SOS) ครั้งที่ 17 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด 
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ องค์การนิสิต อีกครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ความเป็นมาของโครงการ

ความเป็นมาของค่ายที่พัฒนานักกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดการสมัคร

รายละเอียดการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งที่ 17