72 ปีแห่งการพัฒนา
ศรีสง่าแห่งมหานคร

28 เมษายน สถาปนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จองบัตรเข้างานคลิก

การศึกษาคื​อความเจริญงอกงาม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล 
สมฐานะของผู้นำทางปัญญา

รับชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย คลิก