ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์​ ครั้งที่​ 6​ ประจำปี 2564

อพวช. ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์​ ครั้งที่​ 6​ ประจำปี 2564 ชิงทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร