องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2-6 ทุกคณะและวิทยาลัย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และกิจกรรมสร้างเสริมอัตลักษณ์นิสิต ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 26 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 โดยมีฝ่ายในการทำงาน ดังต่อไปนี้
– ฝ่ายพิธีการและปฎิคม
– ฝ่ายประสานงาน
– ฝ่ายสถานที่
– ฝ่ายพัสดุ
– ฝ่ายสื่อสารองค์กร
**รายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละฝ่ายอยู่ใต้ภาพ**

====ฝ่ายพิธีการและปฏิคม====
***คุณสมบัติเพิ่มเติม***
– ไม่จำกัดเพศ
– มีใจรักในงานบริการ
– หนักเอาเบาสู้
– รู้กาลเทศะ

***รายละเอียดงานเบื้องต้น***
– ดูแลศิลปิน, แขกรับเชิญและวิทยากร
– ประสานงานกับฝ่ายกำกับเวที
– ประสานงานกับฝ่ายสวัสดิการในส่วนของอาหารและเครื่องดื่ม
====ฝ่ายประสานงาน====
***คุณสมบัติเพิ่มเติม***
– ไม่จำกัดเพศ
– มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
– สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
– มีความประนีประนอม

***รายละเอียดงานเบื้องต้น***
– ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
====ฝ่ายสถานที่====
***คุณสมบัติเพิ่มเติม***
– ไม่จำกัดเพศ
– มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

***รายละเอียดงานเบื้องต้น***
– ประสานงานกับฝ่ายพัสดุในส่วนของการจัดสรรพัสดุตามสถานที่ต่างๆภายในโครงการ
– จัดเตรียมสถานที่ที่ใช้ในโครงการ

สมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ – 22 กรกฎาคม 2563
ที่เว็บไซต์ :https://bit.ly/390tvuA
====ฝ่ายพัสดุ====
***คุณสมบัติเพิ่มเติม***
– ไม่จำกัดเพศ
– สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
– สามารถปฎิบัติงานล่วงเวลาได้
– มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

***รายละเอียดงานเบื้องต้น***
– จัดเตรียมพัสดุภายในโครงการฯ
– ตรวจเช็คพัสดุยืม-คืน
– ประสานงานกับฝ่ายสถานที่ในส่วนของการจัดสรรพัสดุ
====ฝ่ายสื่อสารองค์กร====
***คุณสมบัติเพิ่มเติม***
– ไม่จำกัดเพศ
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro, VEGAS Pro, Live stream อย่างน้อย 1 อย่าง
– หรือมีความสามารถในการถ่ายภาพหรือวีดีโอ อย่างใดอย่างหนึ่ง

***รายละเอียดงานเบื้องต้น***
แบ่งออกเป็นสองส่วน
##ส่วนการออกอากาศ##
– ควบคุมระบบการออกอากาศผ่านทาง Facebook,Twitter, Youtube และ ZOOM Meeting
– ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในส่วนของตารางการออกอากาศ

##ส่วนเบื้องหลัง##
– ทำกราฟิกประชาสัมพันธ์โครงการฯ
– บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวทั้งในช่วงเตรียมงาน, หน้างาน และหลังจบงาน

สมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ – 22 กรกฎาคม 2563 ที่เว็บไซต์ :https://bit.ly/390tvuA
ประกาศคิวสัมภาษณ์ออนไลน์วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
สัมภาษณ์ออนไลน์วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : facebook องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

#soswu63
#องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #ทีมมศว #SWU71 #StartWithU 🎮👾


0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *