ลำดับที่รหัสนิสิตชื่อ-สกุลคณะ/วิทยาลัย
163103010155นายอภิสิทธิ์ เสาะซิ้ว คณะสังคมศาสตร์ 
263111010052นางสาววรวรรณ รอดรังนก คณะทันตแพทยศาสตร์ 
363149010013นายสิรวิชญ์ ไพรสนต์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
463167010053นางสาวณัฐพิมล จันทนะ คณะกายภาพบำบัด 
563101010838นางสาวณิชกานต์ ทรงจะโปะ คณะมนุษยศาสตร์ 
663102010338นางสาวสิตหทัย ลิเอกวรรณเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ 
763106010105 นางสาวมานิตา ทองปัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 
863103010013 นายอังกิณัญญ์ เป็ดสุวรรณ คณะสังคมศาสตร์ 
963167010006 นางสาวสุชานันท์ ลิ่วเรืองสุวรรณ คณะกายภาพบำบัด 
1063109010113 นางสาวธนวรรณ สายาจักร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1163102010060 นางสาวจุฑามาศ ทองกวม คณะวิทยาศาสตร์ 
1263101010248 นางสาววรินท์ประภา ลิมป์ประเสริฐกุล คณะมนุษยศาสตร์ 
1363105010228 นางสาวพรพรหม พราหมจร คณะศึกษาศาสตร์ 
1463107010107 นางสาวปุญญิศา กระบวนรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ 
1563102010062 นางสาวฐิติมากร มีสินทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
1663166010097 นางสาวสุดารัตน์ เกษรินทร์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
1763105010084นายปรวรรตน์ มังกะลู คณะศึกษาศาสตร์ 
1863105010093นางสาวรวิพร พรมเมตตา คณะศึกษาศาสตร์ 
1963105010247 นางสาวเกวลิน ฤทธิ์เดช คณะศึกษาศาสตร์ 
2063103010543 นางสาวนิราภร ศรีชาดา คณะสังคมศาสตร์ 

สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่

ฝั่งประสานมิตร
– อาคารกิจกรรมนิสิต (ตึกแดงตรงข้ามหอสมุด)
ฝั่งองครักษ์
– อาคารกิจกรรมนิสิต (ข้างอาคารเรียนรวม)

ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. เริ่มรัับได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป


0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *