สารเจ้าเนื้ออุ่นจากผู้นำองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากประธานสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์

     ในนามของตัวแทนนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ พี่ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ปี 1 ทุกคนที่ได้ก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ เข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษานี้ น้องอาจขอบคุณใครหลาย ๆ คนที่คอยผลักดันน้อง ๆ มาจนถึงทุกวันนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่น้องอาจหลงลืมไป นั่นคือ “ขอบคุณตัวเอง” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอาจมีความรู้สึกต่าง ๆ เกิดขึ้นภายในร่างกายและจิตใจของน้อง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สุข ทุกข์ เศร้า เหงา เฮฮา หรือร้องไห้ ซึ่งน้อง ๆ จะไม่มีทางมีวันนี้ได้เลยถ้าไม่มีร่างกายและจิตใจที่แข็งแกร่งนี้ การเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาอาจมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป พี่เชื่อว่าน้องสามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ ตลอดระยะเวลาในการศึกษาเล่าเรียนน้องจะได้รับสิ่งต่าง ๆ มากมาย ทั้งทางด้านวิชาการ กิจกรรม และทักษะการใช้ชีวิต อาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไป แต่สิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้น้อง ๆ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ
      สุดท้ายนี้พี่ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้อง ๆ ที่จะต่อสู้กับการเรียน กิจกรรมและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหากเหนื่อยหรือท้อให้หยุดพัก และลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้ง ที่สำคัญอย่าลืมที่จะเป็นตัวของตัวเอง

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากประธานสโมสรนิสิตคณะพลศึกษา

     ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับน้องนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกคนเข้าสู่รั้ว “เทา-แดง” แห่งนี้ ตลอดระยะเวลาในหลักสูตรของการเรียนการสอน น้องจะได้รับอะไรมากมายหลายอย่างในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ทั้งการเรียนการสอนที่แปลกออกไปจากมัธยมศึกษา กิจกรรมต่าง ๆ
    ระหว่างเรียน และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสังคมใหม่ ๆ ที่น้องจะได้พบเจอ สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างเราให้เป็บัณฑิตที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ทักษะการใช้ชีวิตโดย และคุณธรรมอันพึงประสงค์
     สุดท้ายนี้พี่ขอให้น้องทุกคนได้เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ ให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และพี่ขออวยพรให้น้องนิสิตใหม่ทุกคนประสบแต่ความสำเร็จในทุกอย่างที่ปรารถนา มีความสุขในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โชคดีทุกคนครับ

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากประธานสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์

     สวัสดีครับน้อง ๆ นิสิตใหม่ทุกคน พี่ในฐานะตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกคน และยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วเทา-แดงแห่งนี้ อย่างเป็นทางการนะครับ บ้านหลังนี้ก็เหมือนโลกใบใหม่ที่น้อง ๆ กำลังจะเปิดประตูเข้าไป น้อง ๆ คงจะได้เจอกับเรื่อวราวใหม่ ๆ มากมาย มีทั้งดีและไม่ดี พี่ขอให้น้อง ๆ ลองเปิดใจ เรียนรู้ในสิ่งที่เรากำลังจะได้พบเจออย่างมีสติ ใช้ชีวิตในฐานะนิสิตอย่างคุ้มค่า ตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด สิ่งเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้น้อง ๆ จบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเพียบพร้อมทั้งในด้านความรู้และประสบการณ์ชีวิต
     สุดท้ายนี้ พี่ก็ขออวยพรให้น้อง ๆ ทุกคนมีความสุขกับชีวิตในมหาวิทยาลัย และสนุกกับทุกสิ่งที่เรารัก ขอให้ประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน ทั้งการเรียน กิจกรรมและการใช้ชีวิตครับ

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

     สวัสดีครับน้อง ๆ ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วเทา-แดง มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับน้อง ๆ ที่พยายามอย่างหนักจนมาถึงจุดนี้ได้ น้อง ๆ เก่งมากครับ ชีวิตในมหาวิทยาลัยกำลังจะเริ่มขึ้น ถือเป็นการเดินทางครั้งใหม่ที่มีจุดเริ่มต้นคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตลอดระยะเวลา 4-6 ปี ที่แห่งนี้มีทั้งศาสตร์และศิลป์มากมายที่พร้อมให้น้อง ๆ ได้มาเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่ มีกิจกรรมมากมายที่รอให้น้อง ๆ ได้มาพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ของตนเองควบคู่ไปกับความรู้ เพื่อส่งเสริมให้น้องทุกคนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเหมือนกับตรากราฟ  Y = ex ของมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้นหรือการงอกงามอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
     พี่ขอให้น้อง ๆ ทุกคนมีความสุขทั้งกับการเรียน เพื่อน และสังคม เก็บเกี่ยวเอาความรู้และประสบการณ์จากที่แห่งนี้อย่างเต็มที่ จงเชื่อมั่นในตัวเอง และพัฒนาตนเองในแบบของเรา สู้ ๆ พี่เป็นกำลังใจให้ครับ

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากประธานสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์

      สวัสดีน้อง ๆ ปี 1 ทุกคนนะคะ ในนามตัวแทนสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในรั้วเทา-แดงแห่งนี้ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในโลกที่กว้างขึ้นค่อย ๆ ปรับตัวและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยไว้ให้ได้มากที่สุด ใช้ชีวิตให้เต็มที่ทั้งการเรียนและกิจกรรม ถึงแม้จะเรียนหนักบ้างแต่อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วย ใบปริญญาอาจจะเป็นเป้าหมายของทุกคน แต่อย่าลืมว่าเรื่องราวระหว่างทางก็สำคัญไม่แพ้กัน ทุกย่างก้าวในมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะทำให้น้องเติบโตมากยิ่งขึ้น ทุกคนล้วนมีความฝัน แต่สิ่งที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จได้ก็คือความพยายามและความอดทน ขอให้น้อง ๆ มีความสุขในชีวิตการเป็นนิสิตมศว แล้วเจอกันนะคะ

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากประธานสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์

     สวัสดีน้องนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ทุกคนนะครับ ในนามของสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ พี่ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับน้องทุกคนเข้าสู่รั้วเทา-แดงของพวกเรา เนื่องด้วยปีนี้มีสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้น้องไม่ได้มาเข้าค่ายอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และอาจจะพลาดกิจกรรมอีกหลายอย่างในชั้นปีที่ 1 แต่ทุก ๆ อุปสรรคเมื่อเราผ่านพ้นไปได้เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ดังนั้นพี่ขอให้น้องทำสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันของน้องให้ดีที่สุด วันนึงเมื่อน้องมองย้อนกลับมาน้องจะได้ไม่เสียใจที่ไม่มีโอกาสได้ทำหรือทำไม่เต็มที่ แต่น้องจะภูมิใจกับสิ่งที่น้องได้ทำและได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างกลับไป อีก 4-6 ปีในรั้วเทาแดงแห่งนี้ พี่หวังว่าน้องทุกคนจะมีความสุขกับการเรียนในคณะแพทยศาสตร์ ได้ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำโดยไม่ส่งผลเสียต่อตัวเองและผู้อื่น
     เมื่อสำเร็จการศึกษาจากคณะนี้น้องทุกคนจะได้เป็นนายแพทย์หรือแพทย์หญิงทุกคนอยู่แล้ว แต่ประสบการณ์ระหว่างทางนั้นแตกต่างกัน พี่อยากให้น้องเลือกเส้นทางต่อจากนี้ด้วยตัวของน้องเองว่าเมื่อจบจากคณะนี้แล้วน้องอยากจะเป็นแพทย์แบบไหน สุดท้ายนี้พี่ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับน้อง ๆ ของพี่ทุกคนครับ

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากประธานสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

     สวัสดีครับน้อง ๆ ทุกคน ในนามสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ก่อนอื่นพี่ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนที่สามารถเข้าศึกษาต่อในคณะและวิทยาลัยที่ตนเองมุ่งหวังไว้ได้ และขอต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างเป็นทางการ ในช่วงเวลาหลังจากนี้ ขอให้น้อง ๆ ทุกคนใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขและมีสติ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอาจจะแตกต่างจากช่วงมัธยมในหลาย ๆ ด้าน พี่ก็อยากให้น้อง ๆ ปรับตัวให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวอยู่เสมอ สั่งสมประสบการณ์ต่าง ๆ ไว้ เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะนำพาน้อง ๆ ให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง
     สุดท้ายนี้ พี่ขอให้น้อง ๆ ทุกคนประสบความสำเร็จในด้านการเรียนและการใช้ชีวิต รวมทั้งขอให้น้องมีความสุขกับทุก ๆ ช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นในรั้วเทา-แดงแห่งนี้ นำเอาความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ไปใช้ในอนาคต เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคมต่อไป

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากประธานสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์

      พี่ขอต้อนรับน้องใหม่ทุกคนเข้าสู่รั้วเทา-แดงของเรานะครับ ในช่วงชีวิตมหาวิทยาลัย ต่อจากนี้ พี่เชื่อว่าจะมีสิ่งต่าง ๆ มากมายให้น้อง ๆ ได้ค้นพบ ได้เจอะเจอ และได้เรียนรู้ พี่ขอให้ทุกคนได้ใช้ช่วงเวลานี้ให้เต็มที่ทั้งกับการเรียนในสาขาวิชา และการเข้าสังคม หากเรามีเพื่อนที่คอยเกื้อหนุนกันจะทำให้น้องของพี่ทุกคนได้ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขแน่นอนครับ และที่สำคัญอย่าลืมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตต่าง ๆ ผ่านการทำกิจกรรม เพราะมันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของเราอีกทางหนึ่ง เหรียญสตางค์แม้มีค่าน้อยนิดแต่หากค่อย ๆ เก็บออมไปเรื่อย ๆ ก็อาจมีค่ามหาศาล สักวันหนึ่งเราจะได้นำมาใช้ในอนาคตอย่างแน่นอน
     สุดท้ายนี้พี่ขอฝากไว้ว่า “สร้างสีสันให้ชีวิต อย่าปล่อยให้ว่างเปล่า สร้างเสียงเพลงในแบบของเรา อย่าให้มันเงียบเหงา” ขอให้เราทุกคนเติบโตในรั้วเทา-แดงนี้อย่างสวยงามครับ ขอบคุณครับ

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากประธานสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์

      สวัสดีครับน้อง ๆ พี่ขอแสดงความยินดีกับน้องทุกคนที่ได้เข้ามาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และขอต้อนรับเข้าสู่รั้วเทา-แดงนะครับ  พี่เชื่อว่าหลาย ๆ คนในที่นี้สมหวังกับคณะที่มั่นหมายเข้ามา แต่ชีวิตในมหาวิทยาลัยอาจแตกต่างจากชีวิตในโรงเรียน ซึ่งพี่เชื่อว่าน้อง ๆ จะสามารถปรับตัว และใช้เวลาในมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาและแสดงออกซึ่งศักยภาพของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้เส้นทางไปสู่ความสำเร็จอาจเป็นเส้นทางที่ขรุขระ น้องอาจรู้สึกท้อแท้ แต่อย่าลืมว่าเรายังมีเพื่อน ๆ พี่ ๆ และอาจารย์ที่คอยรับฟังและให้คำปรึกษาอยู่เสมอ อยากให้คิดว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่ง ที่จะพาน้องทุกคนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
     สุดท้ายนี้ พี่ขอต้อนรับน้องทุกคนเข้าสู่บ้านหลังใหม่ อยากให้น้องทุกคนใช้เวลาในรั้วเทา-แดงให้คุ้มค่า และมีความสุขกับสิ่งที่น้องเลือกเข้ามาเรียนรู้ เพื่อจบไปเป็นบัณฑิตอย่างภาคภูมิ

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากประธานสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์

     ตอนนี้เตรียมตัวพร้อมกับการเริ่มต้นใหม่หรือยังคะ? หากพร้อมแล้ว กดปุ่มเริ่มถ่ายความทรงจำม้วนใหม่ ได้เลยค่ะ ก่อนอื่นพี่ขอสวัสดีน้อง ๆ ทุกคน และยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วเทา-แดงที่อบอุ่นนะคะ จากมัธยมก้าวเข้ามาในมหาวิทยาลัยได้สำเร็จ ทุกการเริ่มต้นโดยเฉพาะกับสิ่งใหม่ย่อมต้องมีการเรียนรู้เพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบการเรียนใหม่ วิชาเรียนที่ไม่เหมือนเดิม หรือแม้แต่เพื่อนที่พึ่งรู้จักกัน มันอาจยากหรือง่ายแตกต่างกันไปในแต่ละคน แต่พี่เชื่อว่าในไม่ช้าเราก็จะปรับตัวได้ พี่หวังว่าน้องทุกคนจะได้ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนี้อย่างสุขกายและสบายใจนะคะ ได้ลองทำในสิ่งเลือก เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งในตำราและนอกตำรา รวมถึงพบเจอมิตรภาพดี ๆ จากเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้องปีต่อ ๆ ไป พี่ขออวยพรให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จตามที่หวังและพยายาม พี่เป็นกำลังใจให้ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามค่ะ
   สุดท้ายนี้ หากจะเริ่มถ่ายความทรงจำม้วนใหม่ พี่ไม่อยากให้น้องทุกคนเป็นเพียงผู้แสดง แต่อยากเห็นน้องทุกคนได้กำกับความทรงจำครั้งนี้ด้วยตัวเอง ยินดีที่ได้รู้จักกันนะคะ

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากประธานสโมสรนิสิตคณะกายภาพบำบัด

     สวัสดีครับน้อง ๆ ปี 1 ทุกคน พี่ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับน้อง ๆ เข้าสู่รั้วบ้าน มศว ที่แสนอบอุ่นของเรานะครับ ตอนนี้น้อง ๆ กำลังจะก้าวเข้าสู่อีกขั้นของชีวิตที่จะเต็มไปด้วยความสุข ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ ๆ และที่สำคัญคือการทำตามเป้าหมายที่น้อง ๆ ทุกคนได้ตั้งเอาไว้ ตลอดระยะเวลา 4-6 ปีนี้ พี่ขอให้น้อง ๆ ทุกคนพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากบ้านหลังนี้ให้ได้มากที่สุด ขอให้น้องทุกคนเต็มที่กับทุก ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งกล้าที่จะออกไปสัมผัสกับสิ่งใหม่ ๆ ที่จะช่วยพัฒนาชีวิตของน้อง ๆ สิ่งที่พี่พูดมันอาจจะไม่ง่าย แต่พี่เชื่อว่าน้อง ๆ ทุกคนจะทำมันได้อย่างเต็มที่
     สุดท้ายนี้ พี่อยากจะบอกกับน้อง ๆ คณะกายภาพบำบัด มศว ว่า “เราจะเป็นดั่งเทียนเล่มน้อยที่จะคอยส่องทางคนมืดมน แม้ลำบากเท่าไรจะฝ่าฟัน อดทน หวังเพียงช่วยเหลือคนให้พ้นพิการ”

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากประธานสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์

     สวัสดีครับน้อง ๆ พี่ในฐานะตัวแทนของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนที่ได้เข้ามาเป็นนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และขอต้อนรับน้อง ๆทุกคนเข้าสู่รั้วเทา-แดงของเรานะครับ หลังจากที่น้องได้ก้าวเข้าสู่สังคมที่กว้างขึ้น มหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของน้อง ๆ ตลอดระยะเวลา 4-6 ปี ที่น้อง ๆ จะได้ศึกษาในแต่ละหลักสูตร น้อง ๆ จะได้รับความรู้ ความอบอุ่น และประสบการณ์อีกมากมายจากการเรียน การทำกิจกรรม รวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อน ๆ และพี่ ๆ ในมหาวิทยาลัย พี่ขอให้น้องเก็บเกี่ยวสิ่งต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด เพราะสิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้น้องเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีต่อสังคม รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูล รู้จักที่จะเป็นผู้ให้ มีจิตอาสา และสามารถสร้างสิ่งดี ๆ ให้แก่สังคมได้อย่างแน่นอน
     สุดท้ายนี้ พี่ขอให้น้อง ๆ ใช้ชีวิตในรั้วเทา-แดงอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า กล้าที่จะเรียนรู้และเปิดรับสิ่งต่าง ๆ ตลอดเวลา เดินตามความฝันของตนเองให้สำเร็จ และเติบโตเป็นบัณฑิตที่ดีของสังคมต่อไปครับ

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

     Dear new students, it is a great pleasure to welcome you all to Srinakharinwirot University. The end of a journey is always marked by the initiation of an exciting new one. This is a part of life, but it will offer you boundless opportunities to appreciate campus life by learning, discovering and engaging with each other. I am certain that the years ahead will be full of rewarding experiences and we are looking forward to seeing you around campus. Thank you for becoming a part of our SWU family!
     ขอต้อนรับนิสิตใหม่เข้าสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุดจบของการเดินทางนั้นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ที่น่าตื่นเต้นเสมอ นี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่จะเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ทุกคนได้เข้าใจคำว่า “ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” ผ่านการเรียนรู้การค้นพบ และการมีส่วนร่วมกับผู้อื่น พี่มั่นใจว่าในปีการศึกษาต่อ ๆ ไปจะเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่คุ้มค่า และพวกเราก็กำลังรอที่จะได้พบทุกคนภายในรั้วมหาวิทยาลัย ขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเทา-แดง

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

     สวัสดีครับน้อง ๆ ปี 1 รหัส 63 ทุกคน ในฐานะตัวแทนของ “วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม” พี่ขอแสดงความยินดีกับน้องทุกคนที่ได้เข้ามาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และต้อนรับน้อง ๆ สู่รั้วเทา–แดง อย่างเป็นทางการครับ
     การก้าวเข้าสู่ระดับมหาลัยถือเป็นการเติบโตก้าวสำคัญของทุกคน เป็นการเลือกหนทางสู่อนาคต น้อง ๆ ทุกคนควรตั้งเป้าหมายไว้ให้ชัดเจน การที่เราจะเดินทางไปถึงจุดหมายนั้น ไม่ได้มีแค่จุดเริ่มต้นกับจุดหมายที่สำคัญเท่านั้น แต่ระหว่างทางก็สำคัญเช่นกันในระหว่างทางน้องอาจพบกับประสบการณ์ที่น้องไม่สามารถหาที่ไหนได้อีก ได้พบกับเพื่อน ได้พบกับสิ่งต่าง ๆ มากมายที่ไม่อาจคาดถึง พี่อยากให้น้องตั้งใจเรียนเพื่อไปให้ถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ แต่ก็อย่าลืมเก็บประสบการณ์ชีวิตในระหว่างทางด้วย เมื่อน้อง ๆ โตขึ้นแล้วมองกลับมาความทรงจำและประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าต่อตัวน้องเอง สุดท้ายนี้พี่ขอให้น้อง ๆ มีความสุขกับชีวิตมหาลัยและไม่ว่าจะเจอปัญหาใด ก็ขอให้น้องทุกคนสามารถผ่านมันไปได้

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

     สวัสดีค่ะน้อง ๆ พี่ขอแสดงความยินดีกับก้าวแรกแห่งความสำเร็จ และต้อนรับน้อง ๆทุกคนที่มีโอกาสได้ก้าวเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอให้น้อง ๆ ภูมิใจและมั่นใจกับสถาบันแห่งนี้ เมื่อน้อง ๆ ได้เป็นนิสิตแล้ว ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและทำกิจกรรมอย่างเต็มที่ น้อง ๆ ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ชีวิตในมหาวิทยาลัยคือชีวิตที่มีอิสระไม่มีใครมาบังคับแต่เราต้องมีวินัยในตัวเอง และรับผิดชอบตัวเองให้ดี น้อง ๆ จะต้องยึดถือและจัดการตัวเองให้ดี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตได้ทั้งเพื่อตัวเองและสังคม ขอให้น้อง ๆ ทุกคนใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและขอให้น้อง ๆ ตระหนักว่า ศักยภาพและความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญ แต่เกิดจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของน้อง ๆ เอง

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากประธานสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์

     สวัสดีครับน้อง ๆ ทุกคน พี่ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนที่ได้เข้ามาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วเทา–แดงของเรานะครับ นี่ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญของน้อง ๆ ที่จะได้เจอสังคมและประสบการณ์ใหม่ ๆ พี่อยากให้น้องทุกคนตั้งใจทำสิ่งต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของการเรียน การทำกิจกรรม และใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า เพราะชีวิตในมหาวิทยาลัยของเรานั้นมีแค่ครั้งเดียว ทุกคนต่างมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้นการปรับตัวเข้าสู่สังคม ความรับผิดชอบและประสบการณ์ใหม่ ๆ  นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถผลักดันให้น้องไปสู่เป้าหมายที่น้องตั้งไว้ได้
     ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนี้อาจมีบางช่วงที่เหนื่อย ท้อแท้ หรือผิดหวังในเรื่องต่าง ๆ พี่ขอให้น้องผ่านสิ่งเหล่านั้นไปให้ได้ และทุกสิ่งที่น้องต้องเจอจะเป็นสิ่งที่คอยสอนน้อง ๆ ให้โตขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวไปสู่ความสำเร็จ พี่ขอให้น้อง ๆ นำความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของน้อง ๆ ทุกคนในอนาคตนะครับ ขอให้น้อง ๆ ทุกคนโชคดีและมีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยครับ

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากประธานสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

      สวัสดีครับน้อง ๆ นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคน พี่ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับน้องทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเรา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา เพื่อขัดเกลาความรู้ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของน้อง ๆ เพื่อจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าตามปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเรา กล่าวคือ “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม”
     สุดท้ายนี้พี่ขอให้น้อง ๆ ทุกคน มีความสุขกับการใช้ชีวิตให้รั้วมหาวิทยาลัยใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ และที่สำคัญอย่าลืมหน้าที่ของตนเอง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทำตามความฝันของตนเองให้บรรลุ และประสบความสำเร็จในทุก ๆ เป้าหมายมหาวิทยาลัยก็เปรียบเสมือนบ้านหลังใหม่สำหรับน้อง ๆ พี่อยากให้ทุกคนทำความรู้จักและสร้างมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนใหม่ ณ ที่แห่งนี้ด้วย

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากประธานสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

      สวัสดีค่ะน้อง ๆ พี่ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับน้อง ๆ นิสิตใหม่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกคนเข้าสู่รั้วเทา-แดง ตอนนี้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของน้อง ๆ กำลังเริ่มต้นขึ้น การเข้าสู่สังคมใหม่อาจทำให้น้องรู้สึกกังวล แต่พี่เชื่อว่าสังคมมหาวิทยาลัยของเราจะทำให้น้องสามารถปรับตัวและเปิดใจเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ต่างจากเดิม พี่ขอให้น้อง ๆ ใช้ชีวิตในรั้วมศวอย่างมีความสุขและสนุกกับสิ่งที่น้อง ๆ กำลังทำอยู่ พี่หวังว่าทุกอย่างในรั้วมศวแห่งนี้จะสามารถหล่อหลอมให้น้อง ๆ เดินทางตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคที่รออยู่ข้างหน้า แต่หากน้องสามารถรับมือและอดทนผ่านมันไปได้ จะทำให้น้อง ๆ ได้เติบโตไปอีกขั้นหนึ่ง
      สุดท้ายนี้พี่ขอให้น้อง ๆ ทุกคนใช้ชีวิตของตนเองให้คุ้มค่า และมีสติเตือนตนเองอยู่เสมอ รวมไปถึงการรักษาสุขภาพทั้งทางกายและทางใจ ทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างที่น้อง ๆ ได้ทำในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ในชีวิตของน้อง ๆ ขอให้น้อง ๆ ทุกคนโชคดีค่ะ

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

     สวัสดีค่ะน้อง ๆ อย่างแรกเลยพี่ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนที่ได้เข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเเห่งนี้ พี่รู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนนิสิตจากวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กล่าวคำต้อนรับน้อง ๆ ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตในมหาวิทยาลัย พี่อยากให้น้อง ๆ มีความสุขและสนุกกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ซี่งน้อง ๆ จะได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้ การใช้ชีวิต หรือการได้รู้จักกับเพื่อนๆ มากมาย ทั้งเพื่อนในคณะเดียวกันหรือต่างคณะก็ตาม ทำให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ถึงการปรับตัว การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การมีจิตสาธารณะ และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งน้อง ๆ จะได้รับความสุขและรอยยิ้มที่จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการศึกษาเล่าเรียนและการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ นั่นเอง
      สุดท้ายนี้ พี่อยากให้น้อง ๆ ได้สั่งสมประสบการณ์ในการใช้ชีวิตระหว่างการเรียนในมหาวิทยาลัยให้มาก ๆ เพราะเมื่อน้อง ๆ เรียนจบไปแล้ว น้องจะพบว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตช่วงหนึ่งก็คือการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากประธานสโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

     สิ่งแรกเลยนะครับ พี่ขอต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนอย่างเป็นทางการ และแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่สามารถเข้ามาสู่รั้วเทา-แดงของเรานะครับ ต่อไปการใช้ชีวิตจริงในรั้วมหาวิทยาลัยกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว พี่ขอให้มีแต่เรื่องราวดี ๆ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อนำมาปรับปรุงตนเองต่อไป การกระทำบางครั้งอาจจะมีพลาดพลั้งกันไปบ้าง แต่พี่อยากให้เก็บมาเป็นบทเรียน และนำมาพัฒนาตัวเราเองต่อไปในอนาคต อีกอย่างหนี่งที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้เลยคือการปรับตัว เพราะยุคของน้อง ๆ นั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้น ขอให้น้อง ๆ รักษาสุขภาพ และเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ สิ่งที่พี่อยากจะฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำกิจกรรมก็มีความสำคัญเท่า ๆ กัน พยายามรักษาทั้งสองอย่างไปพร้อม ๆ กันให้ได้ เพราะการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตและการเข้าสังคมนั้นสำคัญ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราในอนาคตอย่างแน่นอน สุดท้ายแล้วพี่ขอให้น้อง ๆ ใช้ชีวิตอย่างมีสติ และมีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต นะครับ

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากผู้แทนชมรมฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

      สวัสดีครับน้อง ๆ พี่ดีใจมากจริง ๆ ที่กำลังจะได้พบกับน้องนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ (มศว ไม่มีจุด) สถานที่ซึ่งกำลังจะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของน้อง และน้องกำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา พี่หวังว่าน้อง ๆ ของพี่จะได้พบกับความทรงจำอันมีค่า และเรื่องราวสนุกสนานมากมาย ที่สำคัญที่สุด พี่อยากให้พวกเราใช้ทุกช่วงเวลาของการเป็นนิสิตอย่างมีคุณค่า อย่ากลัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ เพราะในวันนี้ถึงแม้จะผิดพลาดน้องยังสามารถใช้ช่วงเวลานี้ในการเรียนรู้ถึงข้อผิดพลาดนั้นได้
     สุดท้ายนี้พี่อยากให้น้อง ๆ ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นคนที่ทุกคนมีเท่ากัน อย่าลืมที่จะเคารพในสิทธิและเสรีภาพทั้งของตนเองและผู้อื่น พวกเราทุกคนล้วนแต่เป็นส่วนสำคัญของบ้านหลังนี้ ความเห็นของพวกเราทุกคนจึงมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง มาร่วมพัฒนาบ้านของเราไปด้วยกัน และบ้านหลังนี้จะคงอยู่เพื่อมอบความรู้และความรักให้กับพวกเราทุกคนเสมอ ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากผู้แทนชมรมฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม

      สวัสดีค่ะน้อง ๆ ทุกคน ถ้าน้องได้อ่านข้อความนี้ก็แสดงว่าน้อง ๆ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้ว ก่อนอื่นพี่ขอแสดงความยินดีกับทุกความมุ่งมั่นตั้งใจที่ทำให้น้องทุกคนผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนิสิตในรั้วเทา-แดงของเราได้ พี่ขอให้น้องรู้ว่า ไม่ว่าน้องจะมาจากโรงเรียนหรือจังหวัดใด มหาวิทยาลัยและพี่ ๆ ทุกคนพร้อมที่จะต้อนรับน้อง ๆ เสมอเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ตั้งแต่นี้ไปสิ่งที่เจออาจจะยากและท้าทายขึ้น แต่พี่เชื่อว่าทุกคนจะต้องผ่านไปได้อย่างแน่นอน
     สุดท้ายนี้พี่อยากจะฝากถึงน้อง ๆ ทุกคน ให้คิดเสมอว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้คือบ้านที่เราทุกคนจะได้ร่วมกันทำกิจกรรม ร่วมกันพัฒนาทั้งตนเองและสิ่งรอบข้างให้ดีขึ้น แล้ววันนึงเราทุกคนจะเป็นบัณฑิตที่ดีและเพียบพร้อมอย่างแน่นอน ขอให้มีความสุขกับชีวิตในมหาวิทยาลัยนะคะ

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากผู้แทนชมรมฝ่ายบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคม

      สวัสดีครับน้อง ๆ ปี 1 ทุกคน ขอบคุณสายลมแห่งการเวลาที่พัดพาให้เราได้มาพบกันในรั้วเทา-แดงแห่งนี้ พี่ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคน และหวังว่าในตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนี้น้อง ๆ จะมีความสุขและสมความมุ่งมาดปรารถนาในทุกสิ่งที่สำคัญพี่อยากให้น้องทุกคนเต็มที่กับการเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตระหนักในพลังแห่งจิตสาธารณะ โดยการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ให้กับสังคมควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมแห่งนี้

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากผู้แทนชมรมฝ่ายส่งเสริมบุคลิกภาพและกีฬา

     สวัสดีค่ะน้อง ๆ เฟรชชี่ทุกคน ก่อนอื่นพี่ขอกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเรา การเข้ามาศึกษาในสถานที่แห่งนี้นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้แล้วยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายที่พร้อมให้น้อง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าน้อง ๆ จะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษามาจากที่ใด สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ก็พร้อมที่จะสานฝันและพัฒนาศักยภาพในตัวของน้อง ๆ ให้โดดเด่น พร้อมที่จะเติบโตไปเป็นประชากรที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและประเทศชาติได้อย่างแน่นอน
     ท้ายที่สุดนี้ พี่ขอให้น้อง ๆ ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข สนุกไปกับทุก ๆ กิจกรรม เปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ และประสบความสำเร็จในฝันที่ตัวเองวาดไว้นะคะ

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากประธานสภานิสิต

     ในนามของสภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับน้อง ๆ นิสิตสายเลือด “เทา- แดง” รุ่นใหม่ทุกคน การก้าวเข้าสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษานั้น น้อง ๆ จะได้พบกับสิ่งแปลกใหม่มากมายซึ่งแตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ผ่านมา สิ่งต่าง ๆ ที่จะได้พบในการเรียนในระดับอุดมศึกษานั้นจะทำให้ทุกคนพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ และพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต
     สุดท้ายนี้ พี่อยากบอกน้อง ๆ ทุกคนว่า อย่ากลัวที่จะผิดพลาด อย่ากลัวที่จะเรียนรู้และจงพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ  ขอให้น้อง ๆ ทุกคน ประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่เลือกเดินนะครับ

สารเจ้าเนื้ออุ่น
จากนายกองค์การนิสิต

      ในนามขององค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พี่ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับน้อง ๆมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 71 ต้นกล้าใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มต้นเติบโตในรั้วสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ ซึ่งฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ จนสามารถก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งของการเรียนรู้ การใช้ชีวิตในรั้วเทา-แดง หรือ ในรั้วมหาวิทยาลัยอาจแตกต่างจากชีวิตมัธยม แต่พี่เชื่อว่าน้อง ๆ จะสามารถปรับตัวให้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆที่กำลังจะได้พบ พี่อยากให้น้อง ๆ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งการเรียนและกิจกรรมให้ได้มากที่สุด เพราะสิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมน้อง ๆ ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ เมื่อน้อง ๆ ตั้งใจและเต็มที่กับสิ่งที่ทำแล้วพี่เชื่อว่า น้องจะไม่เสียใจในภายหลังอย่างแน่นอน ขอให้น้องของพี่ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับ

0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *