รับสมัครร้านค้านิสิต
โครงการลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครร้านค้านิสิต ทุกชั้นปี ทุกคณะและวิทยาลัย ที่สนใจเข้าร่วมขายสินค้าในงาน “ลอยกระทงประจำปี 2563” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

รับสมัครนิสิตช่วยงาน : โครงการลอยกระทง ประจำปี 2563

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 1-6 ทุกคณะและวิทยาลัย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมโครงการลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 25 – 30 ตุลาคม 2563

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศ ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ. 2564

📢 ขอเชิญเพื่อนๆชาว “มศว” ทุกคนเข้าร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ในกิจกรรม Best photo of SWU contest New normal version

📢 ขอเชิญเพื่อนๆชาว “มศว” ทุกคนเข้าร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ในกิจกรรม Best photo of SWU contest New normal version

📢ประกาศ การจองห้องพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก เปิดให้จองห้องพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563