รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำนักกิจกรรมต้นแบบ (SOS) ครั้งที่ 17

เวลาของเหล่านักกิจกรรมมาถึงแล้ว !

องค์การนิสิต มศว ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 และ 2สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำนักกิจกรรมต้นแบบ (SOS) ครั้งที่ 17