อัพเดตข่าวสารในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน
รอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมและประชาสัมพันธ์

รวมข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตที่นี่!

TECH BITE BATCH 3

ห้ามพลาด! นิสิต นักศึกษา ที่มีไอเดียทำ Startups หรือผู้ที่สนใจอยากพัฒนาธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โอกาสของคุณมาถึงแล้วกับโครงการ Techbite Batch 3!

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง บุคลากร นิสิต ของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง บุคลากร นิสิต ของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลงวันที่ 10 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 16)

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 8 เมษายน 2564

โครงการทำบุญอาคารกิจกรรมนิสิต
ประจำปี 2563

ส่วนกิจการนิสิต ร่วมกับองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการทำบุญอาคารกิจกรรมนิสิต (ประสานมิตร) ประจำปี 2563 และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์​ ครั้งที่​ 6​ ประจำปี 2564

อพวช. ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์​ ครั้งที่​ 6​ ประจำปี 2564 ชิงทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

ติดต่อพวกเราได้ที่นี่

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาคารกิจกรรมนิสิต (ตึกแดง)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

0-2649-5000 จันทร์ - ศุกร์, 9:00-16:00 น.

Contact Us