รายงานสถานการณ์ COVID-19
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมและประชาสัมพันธ์

รวมข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตที่นี่!

ติดต่อพวกเราได้ที่นี่

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาคารกิจกรรมนิสิต (ตึกแดง)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

0-2649-5000 จันทร์ - ศุกร์, 9:00-16:00 น.

Contact Us