ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง บุคลากร นิสิต ของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง บุคลากร นิสิต ของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลงวันที่ 10 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 16)

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 8 เมษายน 2564

โครงการทำบุญอาคารกิจกรรมนิสิต
ประจำปี 2563

ส่วนกิจการนิสิต ร่วมกับองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กำหนดจัดโครงการทำบุญอาคารกิจกรรมนิสิต (ประสานมิตร) ประจำปี 2563
และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์​ ครั้งที่​ 6​ ประจำปี 2564

อพวช. ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์​ ครั้งที่​ 6​ ประจำปี 2564 ชิงทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

โครงการรู้ก่อน พร้อมก่อน เตรียมตัวสู่การทำงานยุคโควิด

โครงการรู้ก่อน พร้อมก่อน เตรียมตัวสู่การทำงานยุคโควิด : การเขียนเรซูเม่ให้ปัง..จบใหม่ยังไงก็ได้งาน

TECHBITE INCUBATION ปีที่ 2

โปรแกรม ‘TECHBITE’ Incubation Program Batch 2 ที่จะได้รับการบ่มเพาะความสามารถเพื่อต่อยอดธุรกิจสุดเข้มข้นจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการมากประสบการณ์ที่จะคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะทำให้ Startup Dream ของทุกท่านเป็นจริง! .

องค์การนิสิต-นักศึกษา 5 มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามและส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานรัฐสภา

องค์การนิสิต-นักศึกษา 5 มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามและส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานรัฐสภา ร่วมลงนามและส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานรัฐสภา เรื่อง
“ขอให้สภาผู้แทนราษฏรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรปกป้องสิทธิและคุ้มครองประชาชนจากการกระทำความรุนแรงเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่รัฐ”

Imagine the Future Scenarios Competition Thailand 2021

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมเวทีการแข่งขัน สร้างแบบจำลองสถานการณ์อนาคต (Scenario) เพื่อชิงเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโอกาสในการเป็นทีมตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันบนเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค

แจ้งเรื่องการสอบภาคทฤษฎี นศท.แบบออนไลน์ ปี 2563

แจ้งเรื่องการสอบภาคทฤษฎี นศท.แบบออนไลน์ แผนกประเมินผลและสถิติ ขอแจ้ง Link สำหรับการสอบภาคทฤษฎี นศท.(ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ 3 – 5 ส่วนกลาง (แบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศเลื่อนการจัดโครงการอบรมผู้นำนักกิจกรรมต้นแบบ (SOS) ครั้งที่ 17

องค์การนิสิต มศว ขอเลื่อนการจัดโครงการอบรมผู้นำนักกิจกรรมต้นแบบ (SOS) ครั้งที่ 17 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ขยายเวลาการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2564

ขยายเวลาการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2564